با حضور دکتر ملکی نهاوندی؛

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده شیعه شناسی برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ابتدای جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر حسینی دبیر گروه فرق تشیع این دانشکده در ابتدا توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌ها و اخذ پایان‌نامه ارائه کرد. وی هم‌چنین به دانشجویان توصیه کرد در کنار آموزش، به فعالیت‌های پژوهشی نیز بپردازند و حاصل این تلاش‌ها در سلسله نشست‌های پژوهشی با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته شود.

در ادامه دکتر ملکی نهاوندی رئیس دانشکده شیعه‌شناسی گفت: ضمن خوش‌آمدگویی به دانشجویان جدیدالورود، تأکید کرد دانشجویان به مسئله پایان‌نامه اهمیت قائل باشند و از همان ابتدا برای تصویب و نگارش پایان‌نامه اقدام کنند.

دکتر موسوی‌نژاد نیز گفت: ما نیاز داریم وضعیت شیعیان را بشناسیم. به‌خصوص سیر شتابنده یمن و دیگر شاخه‌های شیعه در جهان را بشناسیم و بعد روابط بین شیعیان ایجاد شود. کارشناس بسیار اندک است و نیاز به تربیت چنین نیروهایی داریم. از دوستان انتظار داریم این حوزه را به سرمنزل مطلوب و مورد نظر برسانند. اگر این ثبات قدم در هر جایی اتفاق بیفتد بسیار خیرات و برکات دارد. یکی از مشکلات ما پراکنده‌کاری است. اگر حوزه‌ای را در نظر گرفتیم، در همان ثابت باشیم و به آن عمق ببخشیم.

مطالب مشابه