از سوی گروه ادیان شرق دانشکده ادیان برگزار میشود:

کارگاه علمی «بودیسم اولیه»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه علمی «بودیسم اولیه» با سخنرانی پروفسور فرانز وینتر از دانشگاه گراتز اتریش از سه‌شنبه 2 مهر تا پنجشنبه 4 مهر 1398 به مدت سه روز در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

گفتنی است این کارگاه علمی به همت گروه ادیان شرق دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه