جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی مبانی فکری سلفیه جهادی در حوزه امنیتی ـ دفاعی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمدعلی نیازی با عنوان «بررسی مبانی فکری سلفیه جهادی در حوزه امنیتی ـ دفاعی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان و دکتر عباسعلی فرزندی به عنوان استادان راهنما، و دکتر قاسم صفری و دکتر الله‌بخش روش‌روان به عنوان استادان مشاور و دکتر محمدهادی فلاح‌زاده، دکتر محمد معینی‌فر و دکتر مرتضی شیرودی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

این رساله با هدف تفکیک جریان فکری سلفیه جهادی از دیگر جریان‌های اسلامی و تبیین مبانی فکری، اصول فکری و مؤلفه‌های فکری سلفیه جهادی در حوزه امنیتی ـ دفاعی و بررسی بستر شکل‌گیری این جریان فکری و بررسی ابعاد فکری آن تدوین شده است. روش گردآوری داده‌ و ابزارهای این رساله به اعتبار ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. روش این تحقیق به لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و توسعه‌ای و به اعتبار جمع‌آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و بررسی کتاب­ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و … است و برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است.

تبیین و تفکیک مبانی و اصول و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های فکری سلفیه جهادی در حوزه امنیتی دفاعی و تعیین رابطه هریک از آن‌ها از یافته‌های این رساله می‌باشد.

از نتایج پژوهش می­توان به تبیین مبانی فکری سلفیه جهادی، توحیدمحوری، رد عقلانیت، ظاهرگرایی، تبیین اصول فکری، اصل حاکمیت، اصل جهاد، اصل تکفیر، اصل تحفظ بر سلف و تبیین مؤلفه­ها مربوطه سلفیه جهادی، جاهلیت، طاغوت، انحصار در حقانیت، شاخصه فکری ولاء و براء و خلافت، و شاخصه­های مرتبط با مؤلفه‌ها اشاره کرد. الگوی متناسب با این جریان فکری تبیین شده و ارتباط مبانی، اصول و شاخص‌ها مشخص شده است. پیامدهای هر یک از مبانی، اصول و مؤلفه‌های سلفیه جهادی در حوزه امنیت و دفاع  و راهبر دفاعی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالب مشابه