جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ابعاد و پيامدهاي کشتار شيعيان در خارج از ميدان جنگ در زمان بني اميه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو آسیه فیروززاده با عنوان «ابعاد و پيامدهاي کشتار شيعيان در خارج از ميدان جنگ در زمان بني‌اميه»، دکتر منصور داداش‌نژاد به عنوان استاد راهنما، دکتر ایمان امینی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حامد قرائتی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

عصر اموی (41-132)، یکی از دوره‌های سخت و دشوار شیعیان بود. در این عصر، حکمرانان در سرکوبی شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و در سوی دیگر، شیعیان برای بقای مکتب خویش جان‌فشانی کرده و کشتههای بسیاری دادند. علاوه بر کشتههایی که شیعیان در صحنه نبرد و قیام برای حمایت از مکتب تشیع تقدیم کرده‌اند، ابعاد و پیامدهای کشتار شیعیان در خارج از میدان جنگ مشخص نیست و تاکنون تحقیق مبسوط و کاملی در این باره صورت نگرفته است.

پژوهش حاضر در صدد است دو موضوع را بررسی کند. نخست ابعاد و میزان کشتار شیعیان در خارج از میدان جنگ را کاوش نموده و مشخص نماید آمار واقعی و قابل اتکا – فراتر از مسائل تبلیغی و گاه بزرگ‌نمایی مخالفان- در این زمینه چیست و در مرحله دوم به پیامدهای سرکوبی و کشتار شیعیان در این عصر پرداخته و آسیبهایی را که دامن‌گیر شیعیان شده، نشان دهد.

از این رو با مراجعه به متن‌های فارسی و عربی تاریخ اسلام به مطالعه تاریخ دو شاخه دولت اموی: سفیانیان و مروانیان پرداخته شد و ذیل هریک از خلفای این دولت، اقدامات و کشتارهای ایشان در دو عنوان کشتار جمعی و کشتار فردی دسته‌بندی و سپس عوامل و انگیزه‌های آن مورد بررسی قرار گرفت.

کشتار شیعیان پیامدهای بسیار مؤثری در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این فرقه داشت. از سویی توانست به انسجام درونی شیعیان کمک نماید، اما از سوی دیگر در عرصه اجتماع، آنان را به حاشیه راند و از بدنه اصلی مسلمانان دور کرد. در عرصه فرهنگ به رشد باطنی‌گری کمک کرد و در عرصه اقتصاد، موجب تضعیف بنیه‌های اقتصادی ایشان شد.

مطالب مشابه