جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی مفهوم وحی در دین اسلام و یانیم در دین زرتشت

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو شکیبا شاکری با عنوان «بررسی مفهوم وحی در دین اسلام و یانیم در دین زرتشت»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی فرهودی به عنوان استاد راهنما، دکتر سید محمد روحانی به عنوان استاد مشاور و دکتر محمدمهدی علیمردی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

چیستی و کارکرد وحی، ازجمله مسائلی است که در مطالعه تطبیقی بسیاری از ادیان همواره مورد توجه و بررسی پژوهشگران است. این آموزه در تمامی ادیان ابراهیمی به گونه‌های مختلف مطرح است، ولی در برخی ادیان غیرابراهیمی، مانند آیین آریایی زردشت نیز آموزه‌ای شبیه به وحی، که با عنوان «یانیم» شناخته می‌شود، مطرح شده است. مسئله‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که تا چه میزان آموزه یانیم در آیین زردشت به آموزه‌های وحی در اسلام شباهت دارد، و مهم‌ترین تفاوت‌های آن‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال اصلی، در این رساله، به بررسی تطبیقی این مسئله بین دو دین اسلام و زرتشت پرداخته شده، و تلاش کرده‌ایم با روی‌کردهای مختلف درون‌دینی و برون‌دینی، و از دیدگاه‌های گوناگون، و با استناد به نظرات مختلفی که در این زمینه مطرح است، به بررسی آن بپردازیم. در فصل اول پژوهش، کلیات و ضرورت انجام طرح مورد بررسی قرار گرفته، در فصل دوم به بررسی وحی در دین اسلام، با توجه موضوع پیامبری، معجزات، بررسی لغوی و اصطلاحی و نگاه به تعابیر قرآنی و فرشتگان و کاتبین وحی نگاشته شده است. در فصل سوم، به بررسی پیامبری و معجزات و موضوع وحی و اصطلاح یانیم و سایر اصطلاحات به کار گرفته شده در گات‌ها با مفهوم وحی و الهام و فرشتگان وحی پرداخته شده، و هم‌چنین دیدگاه پارسیان کنونی هند، به عنوان گروهی مهم از زردشتیان، نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم نیز به مقایسه تطبیقی این دو دین در مورد این مفاهیم به‌خصوص بر پایه کتب آسمانی دو دین می‌پردازیم.

مطالب مشابه