با حکم دکتر مهدی فرمانیان؛

مدیر اطلاع رسانی و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی جناب آقای مهدی محمدی شجاعی به سمت «مدیر اطلاع‌رسانی و انتشارات» منصوب شد.

وی پیش‌تر سمت مدیریت کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب را بر عهده داشت.

مدت اعتبار این حکم، دو سال است.

گفتنی است در این حکم از زحمات چندساله دکتر محمد روحانی مدیر پیشین انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب تشکر و قدردانی شده است.

مطالب مشابه