با سخنرانی دکتر متیو تریه برگزار می‌شود:

مسیر مفهوم حکمت از یونان باستان تا ایران شیعی دوره صفوی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی نشست علمی «مسیر مفهوم حکمت از یونان باستان تا ایران شیعی دوره صفوی» با سخنرانی دکتر متیو تریه از فرانسه روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1398 ساعت 11:30 دقیقه در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

رزومه علمی دکتر متیو تریه محقق مرکز تحقیقات ملی فرانسه چنین است:

 

كتاب‌ها

ـ تاریخ حکمت و فلسفه شیعه. مجبوب القلوب اشکوری، انتشارات سرف، پاریس، ۲۰۱۶

ـ روابط تشیع و تصوف در دوره مدرن و پیشامدرن، تدوین متیو تریه  و دنی هرمان، روابط تشیع و تصوف در دوره مدرن و پیشا-مدرن، ، انتشارات ایبتوریس، لندن، ۲۰۱۹ (منتشر خواهد شد)

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «میرداماد (۱۰۴۱) فیلسوف و مجتهد. مرجعیت معنوی و مرجعیت شرعی در تشیع ایران صفوی»، استودیا اسلامیکا، 113 (2018) 121-165   

 ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «نقش یهودیان و مسیحیان در فلسفه تاریخ شیعه امامیه»، میدئو، 33 (2018) 217-181

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «میرداماد «خواننده» افلاطون. بازنگری بر آفرینش  گرایی و آرمان گرایی افلاطونی»، اشراق، 8 (2018) 81-111

ـ میتو تریه، ۲۰۱۷، «مبارزه مقدس شکست خوردگان تاریخ. تجربه و بازنمایی جهاد در تشیع امامی قدیم»، ژورنال آزیاتیک، 305.1 (2017) 23-31 

ـ میتو تریه، ۲۰۱۵، «بازنمایی حکمت یونانی به مثابه گفتمان و شیوه زندگی نزد فلاسفه شیعه ایران صفوی (قرن یازدهم) »، استودیا گرکو عربیکا، 5 (2015) 320-299

ـ متیو تریه، ۲۰۱۴، «دفاعیه تصوف نزد یک فیلسوف شیعه ایران صفوی. ملاحظه ای نو بر مجبوب القلوب اشکوری»، استودیا ایسلامیکا, 109 (2014) 273-240

ـ میتو تریه، ۲۰۱۲، «جنبه هایی از یک خوانش فلسفی قرآن در آثار میرداماد»، مجموعه مقالات دانشگاه سن ژوزف بیروت, 64 (2012) 104-126

 

مقالات منتشر شده در کتب مختلف

ـ متیو تریه، ۲۰۱۹، « دفاعیه تصوف نزد متفکران شیعه در دوران مدرن و پیشامدرن: موضوعات و استدلالات»، در :‌ روابط تشیع و تصوف در دوره مدرن و پیشامدرن، ، انتشارات ایبتوریس، به تدوین متیو تریه  و دنی هرمان، لندن، ۲۰۱۹ (منتشر خواهد شد)

ـ متیو تریه، ۲۰۱۷، «حکمت خداوند و تراژدی تاریخ:‌ مفهوم بداء در نبراس الضیاء اثر میرداماد»، در :‌ فلسفه و زندگی فکری اسلام شیعه، به تدوین اس. ان. احمد و اس. رضوی، انتشارات شیعه انتستیتو، بللومسبوري

ـ متیو تریه، ۲۰۱۶، «مبداء و معاد انسان در آثار محسن فیض کاشانی. باطن گرایی شیعه فیابین سنت و سنکرتیسم» در :‌ باطن گرایی شیعه: ریشه ها و پیامدها، به تدوین محمد علی امیر معزی، انتشارات بريبولس، ترنهوت 

 

مقالات منتشر شده در دایره‌المعارف‌ها

ـ متیو تریه و سپیده پارساپژوه، ۲۰۱۸، «دین»، دایره المعارف انسان، به تدوین آلبر پییت، ژان ماری سلانسکیس، انتشارات دانشگاه نانتر

ـ متیو تریه و پی یر لوری، ۲۰۱۷، «انسان کامل» در دایره المعارف انسان گرایی مدیترایه، به تدوین حواری طواطی

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «افضل الدین کاشانی (بابا افضل)»، دایره المعارف فلسفه قرون وسطی، به تدوین هانری لاگرلوند

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «آملي، سيد حيدر»، دایره المعارف فلسفه قرون وسطی، به تدوین هانری لاگرلوند

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «برسي، الحافظ رجب»، دایره المعارف فلسفه قرون وسطی، به تدوین هانری لاگرلوند

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «ابن ابي جمهور الاحسائي»، دایره المعارف فلسفه قرون وسطی، به تدوین هانری لاگرلوند

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «الخفري، شمس الدين»، دایره المعارف فلسفه قرون وسطی، به تدوین هانری لاگرلوند،

ـ متیو تریه، ۲۰۱۸، «حرطقه (در اسلام)»، در دایره المعارف واقعیت های دینی، به تدوین رژین ازریا و دانیل هرویو له ژه، بارس، انتشارات دانشكاه فرانسه (منتشر خواهد شد)

مطالب مشابه