جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه بخش اول کتاب The Age of The Reformation

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو معصومه سلمانیان‌پور آلانق با عنوان ترجمه بخش اول کتاب The Age of The Reformation عصر اصلاحات همراه با مقدمه تحلیلی، دکتر بهروز حدادی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی انصاری‌پور به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

زمانی که اصلاحات در قرن شانزدهم رخ داد، نویسندگانی آن را ثبت نمودند و تاریخ آن را سینه به سینه از زبان تاریخ‌نگاران متخصص قرن شانزدهم نقل نمود. هرکس از زاویه‌ای به این ماجرا نگاه می‌کرد؛ برخی از این نویسندگان، مخالفت با فروش آمرزش‌نامه و عده‌ای دیگر نیز فساد اخلاقی و سیاسی برخی روحانیون اعم از پاپ و اسقف و کشیش را عامل اصلی نهضت برشمرده‌اند. در میان این نویسندگان، شخصی به نام رولاند هربرت بینتون (1894- 1984)، با نگاهی بی‌طرفانه و با توجه به آثار تاریخی بر جای مانده و نوشته‌های لوتر، کتاب The Age Of The Reformation را در رابطه با عصر اصلاحات و لوتر نگاشته است. در این اثر، نویسنده آن‌چه را که شورش لوتر، کلیسای اصلاح شده؛ تسوینگی و آناباپتیست‌ها، کالونیسم، ایالت اسکاندیناوی و بریتانیا و نهضت اصلاحات کاتولیکی خواستار آن بودند، بررسی می‌کند و در آخر به نتایجی که این نهضت‌ها به بار آورده‌اند، می‌پردازد. ایشان از معدود نویسندگانی است که بین نهضت‌های مختلفی که در قرن شازدهم رخ داده، چنین مقایسه‌ای کرده و شباهت‌ها و تفاوت‌ها را به زبان می‌آورد. وی علاوه بر این کتاب، آثار فراوان دیگری از خود به جای گذاشته است که در مقدمه این تحقیق، به بررسی مهم‌ترین آن‌ها پرداخته خواهد شد.

 

مطالب مشابه