جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

اصول الهیات ارتدوکس

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمد مدبر چهاربرج با عنوان «اصول الهیات ارتدوکس»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر الیاس عارف‌زاده به عنوان استاد راهنما، دکتر حمید بخشنده به عنوان استاد مشاور و دکتر احمدرضا مفتاح به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

مسیحیت به عنوان یک دین، مجموعه آموزه‌های بنیادینی است که به پیروی از عیسی مسیح و اندیشه‌های وی پدید آمده است. قرائت‌های مختلف سبب تعدد کلیساهای آن شده، شرایط تاریخی و گذر زمان بر عمق این فاصله افزوده است. کلیسای ارتدوکس با جهان‌بینی عرفانی مخصوصی که دارد، از ابتدا نیازی به تبیین اندیشه‌هایش ندیده و عمدتاً در صومعه‌ها و مراکز رهبانی به حیات پویای عرفانی خویش پرداخته است. این کلیسا پس از قرن پانزدهم تحت تأثیر شرایط سیاسی و جغرافیایی بیش از پیش به هویتی درون‌گرا و منزوی درآمد. نبود اشتراک زبانی با جهان غرب و اشتراک دینی با دنیای شرق، سبب شده این کلیسای اصیل مسیحی کم‌تر مورد پژوهش قرار گیرد.

برای درک صحیح این کلیسا ضروری است ابتدا با اصول و مبادی الهیاتی آن به‌درستی آشنا شد. این اصول در سه دسته آموزه خدا، آموزه شمایل و آموزه خداگونگی قابل جمع هستند و تنها در صورت شناخت صحیح آن‌ها است که می‌توان به شناخت صحیح دیگر آموزه‌ها رسید. تثلیث با اعتقاد به اصل بودن پدر، توحید خود را شکل داده و با آموزه انرژی وارد بعد مادی وجود می‌شود. از رهیافت این آموزه شمایل‌ها قداست یافته و شمایل‌پرستی امری الهیاتی قلمداد می‌شود. هم‌چنین با واسطه قرار دادن شمایل‌های مقدس، راه رسیدن به غایت زندگی، یعنی خداگونگی مهیا می‌شود. مسلماً بدون داشتن شناخت صحیح از این آموزه‌ها نمی‌توان به درک صحیحی از این کلیسا و آموزه‌های آن رسید.

مطالب مشابه