جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ایمان و کفر از دیدگاه امامیه و اباضیه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عموی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فاطمه سادات حسینی با عنوان «ایمان و کفر از دیدگاه امامیه و اباضیه»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم قاسمی به عنوان استاد راهنما، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد معینی‌فر به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

در این پژوهش به شاخصه‌ها و ملاک‌های ایمان و کفر از دیدگاه دو فرقه امامیه و اباضیه پرداخته شده است و این موضوع بدان جهت ضرورت و اهمیت دوچندان می‌یابد که با ظهور جریان‌های تکفیری و متهم کردن برخی از فرقه‌های اسلامی به کفر، شفاف‌سازی آرای این فرقه‌ها می‌تواند مسیر انحراف عقاید را مسدود سازد. هم‌چنین نزدیکی بین دو مذهب امامیه و اباضیه با مقایسه ایمان و کفر آشکار می‌گردد.

در این پژوهش تلاش شده در فصل اول کلیات و مفاهیم در قالب واژه‌هایی چون ایمان و کفر هم‌چنین امامیه و اباضیه پرداخته شود، سپس در فصل دوم به دیدگاه امامیه در مسئله ایمان و کفر پرداخته شده است و در فصل سوم ایمان و کفر از دیدگاه اباضیه مورد پژوهش قرار گرفته است. در نهایت در فصل چهارم نقاط اشتراک و افتراق دو فرقه در باب ایمان و کفر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر توصیفی ـ تبیینی با روش کتابخانه‌ای و به صورت تطبیقی می‌باشد.

مطالب مشابه