جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

موضوع شناسی و احکام فقهی شهید از دیدگاه مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو رقیه تیموری‌فر با عنوان «موضوع‌شناسی و احکام فقهی شهید از دیدگاه مذاهب فقهی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم قاسمی به عنوان استاد راهنما، دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد مشاور و خانم زهرا رامشک به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

مسئله شهید و شهادت از اولین روزهای بعثت پیامبر اکرم(ص) در اسلام وجود داشته و در طول تاریخ همواره دشمنان اسلام موجب شهادت بسیاری از مسلمانان گردیده‌اند. این مسئله به فراخور حوادث تاریخی، در برهه‌های مختلف دارای ابعاد و شدت‌های مختلف بوده و اولین شهید در اسلام، سمیه دانسته می‌شود. از این رو این مسئله جزو مسائل مهم عقیدتی و فقهی بوده و همواره توسط علمای اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. شهید و مسائل مرتبط با آن، دارای احکام فقهی مختلفی است که برای بررسی آنها ابتدا باید این مسئله به دقت موضوع‌شناسی گردد. شهید در اصطلاح فقهی به شخصی گفته می‌شود که با اذن پیامبر(ص) یا ائمه(ع) در میدان نبرد با کفار کشته شود. هرچند احادیث بسیاری وجود دارد که برخی افراد دیگر را هم‌مرتبه شهدا می‌خواند اما احکام فقهی شهید بر آن‌ها مترتب نمی‌شود. از جمله احکام فقهی شهید آن است که بدون غسل و کفن و با همان لباس نبرد دفن می‌شوند اما اگر لباس بر تن آن‌ها نباشد، باید کفن شوند. پژوهش حاضر به بررسی شناخت شهید در تمامی ابعاد و بررسی احکام فقهی مرتبط با آن از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت می‌پردازد. در این پژوهش پس از بررسی کلیات پژوهش و شرح مفاهیم مرتبط با آن در فصل اول، در فصل دوم به موضوع‌شناسی شهید پرداخته شده و شهید از دیدگاه امامیه و اهل‌سنت بررسی شده است. سپس در فصل سوم به احکام فقهی شهید از دیدگاه امامیه هم‌چون غسل و کفن و دفن شهید، مس شهید و … پرداخته شده و فصل چهارم نیز به بررسی احکام فقهی شهید از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت اختصاص دارد.

مطالب مشابه