جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

احکام اختصاصی معلولان (دیداری، گفتاری، شنیداری) در مجازات های اسلامی از منظر مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو هادی شریفی با عنوان «احکام اختصاصی معلولان (دیداری، گفتاری، شنیداری) در مجازات‌های اسلامی از منظر مذاهب فقهی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالصمد علی‌آبادی به عنوان استاد راهنما، آقای احمد خاتمی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم قاسمی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

تمام انسان‌ها از بدو تولد، فطرةً خداپرست هستند ولی در اثر گذر زمان و تبعیت از امیال نفسانی و شیطانی نفس او سرکش، زیاده‌خواه و نافرمان می‌شود؛ دین اسلام برای افعال ناشایست و خارج از شرع مکلفان محدودیت‌ها و مجازات‌هایی در نظر گرفته و افراد در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، علاوه بر عقوبت اخروی، باید در این دنیا هم به سزای عمل‌شان برسند تا بدین وسیله جامعه اسلامی از اشاعه اعمال قبیح و حرج و مرج ایمن باشد؛ لذا مجازات‌هایی که در اسلام وضع شده شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود که اولاً و بالذات از قرآن و سنت و ثانیاً و بالعرض از اجتهاد حاکم شرع و اهل علم نشأت می‌گیرد.

نظر به این‌که امروزه دین اسلام در حال گسترش جهانی می‌باشد و تمامی علوم، از جمله علوم اسلامی نیز در حال تحول هستند، در می‌یابیم که مباحث فقهی با مسائل اجتماعی و روزمره مردم گره خورده، لذا این امر انگیزه مناسبی برای تحقیق و کاوش در مجازات‌های اسلامی شد؛ و با دقت نظر می‌یابیم که علم فقه با بهره‌گیری از قرآن و روایات، پاسخ‌گوی تمام سؤالات در همه اعصار بوده است.

اما نکته قابل تأمل این است که اسلام دارای مذاهب مختلفی است و همین تعدد مذاهب موجب تعدد اقوال و ادله شده و این امر باعث اختلاف در احکام نیز می‌شود.

با توجه به این‌که تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته، از این رو پرسش از احکام اختصاصی معلولان در مجازات‌ها امری است که کاوش وسیعی را می‌طلبد تا به پاسخ مناسب دست یابیم.

این پژوهش با هدف شناخت چگونگی اجرای مجازات‌ها در حق معلولین در بین مذاهب فقهی صورت گرفته و رسیدن به این مهم در سایه توصیف و تحلیل گزارش‌های منابع فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای مقدور می‌باشد.

مطالب مشابه