جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

اخلاق به روایت داستان: تحلیل روش شناختی قصص قرآن و عهدین در بیان تحول امر اخلاقی و تعمیق آن

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید محمد احمدی سیاوشانی به عنوان «اخلاق به روایت داستان: تحلیل روش شناختی قصص قرآن و عهدین در بیان تحول امر اخلاقی و تعمیق آن»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد راهنما، دکتر حمید بخشنده به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر جوان‌آراسته به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

قصص و گزارش‌های تاریخی قرآن کریم و کتاب مقدس و تأثیر آنها در تعمیق باورهای ایمانداران، نزد متألهان و مفسران ادیان  ابراهیمی صرفاً ارزش تاریخی ندارد، یک توافق عمومی در این زمینه وجود دارد که این روایت‌ها نوعی توصیه اخلاقی در خود دارند که در تعمیق باور‌های پیروان مؤثر هستند، به این معنا که اخلاق در شکل روایت، یا اخلاق در قالب داستان هستند.

در این پایان‌نامه مقایسه مؤلفه‌ها و عناصر این روایت‌ها و بررسی چگونگی ابعاد و میزان تأثیر اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضرورت دارد. مدعای اولیه آن است که عناصری چون بازسازی اخلاقی (توبه، عقوبت در مقابل عمل، نتایج این‌جهانی اعمال، توبیخ و تشویق، ایجاد محبت، ابتلائات مصایب و… ازجمله مؤلفه‌های مشترک انسانی وجود دارد و البته قوم‌گرایی و جهان‌شمولی، عقوبت‌های غرامت‌خواهانه و ترمیمی ازجمله نقاط متمایز این روایت هست. بررسی فرم داستان (متن، زیرمتن و فرامتن)، روش‌ها (الگوسازی، دعوت عملی، تلقین، خردورزی، تمثیل، نمادسازی، عبرت‌آموزی، بینش‌سازی…) شیوه‌هایی است که در قرآن و تورات و انجیل به آن پرداخته‌اند.

این تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به اعتبار ماهیت، توصیفی است زیرا فقط تحقیق در سطح توصیف و تبیین موضوع است و به اعتبار جمع‌آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و بررسی تفاسیر و همین‌طور مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های مربوط است و به اعتبار موضوع از نوع دیني یا وحیانی است.

این پژوهش شامل 5 فصل است که فصل اول به کلیات و فصل دوم به سبک فرم و قالب داستان در قرآن و نقش آنها در بیان تحول ساحت معنوی، ایمانداران و در فصل سوم تأثیر روش‌های اخلاقی ـ تربیتی در تعمیق‌بخشی امر اخلاقی از منظر قرآن و در فصل چهارم به واکاوی نقش محتوای روایت‌های اخلاقی در تعمیق بخشی در عهدین و فصل پنج هم به بررسی تطبیقی داستان‌های قرآن و کتاب مقدس پرداخته شده است.

مطالب مشابه