جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

انسان شناسی عرفانی در مأثورات امام سجاد(ع)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو زهرا خوش‌سخن با عنوان «انسان‌شناسی عرفانی در مأثورات امام سجاد(ع)»، دکتر حامد ناجی اصفهانی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا الهی‌منش و دکتر محمدجواد شمس به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر جوان‌آراسته، دکتر علی آقانوری و دکتر اصغر نوروزی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

پس از قرآن کریم، مأثورات ائمه اطهار(ع) منبع ارزشمندی از معرفت الهی است که می‌تواند در تبیین برنامه زندگی به انسان یاری رساند. در این میان صحیفه سجادیه علی بن حسین(ع) و مأثورات بر جای مانده از آن حضرت که بیشتر جنبه دعایی دارد از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. مبحث انسان‌شناسی نیز به جهت تعاملی که انسان با خدا و خلق و خود دارد، از مباحث بنیادین در همه معارف بشری است؛ از این رو در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، مبحث انسان‌شناسی عرفانی در مأثورات امام سجاد(ع) مورد بحث قرار گرفته است.

این پژوهش در پی دست‌یابی به نظامی است که در آن بر اساس مأثورات امام سجاد(ع)؛ جایگاه انسان در هستی، جایگاه خلیفه‌الله، نقش اختیار در رفتار آدمی و کمال نهایی او ترسیم گردد.

از منظر امام سجاد(ع) مقام خلیفه‌اللهی خاص پیامبران و ائمه است و شامل همه انسان‌ها نمی‌شود. پیامبران و ائمه، واسطه بین خدا و خلق در معرفت بوده و رشد معنوی انسان در سایه اطاعت خداوند متعال و اطاعت از پیامبران و ائمه تحقق می‌یابد. آنان واسطه فیض الهی بر بندگان هستند و به همین دلیل زمین هیچ‌گاه از آنها خالی نمی‌شود. آن حضرت بر اختیار محدود آدمی و نقش دعا و اعمال و… در تغییر قضای الهی، تأکید فرموده‌اند. از نگاه امام سجاد(ع) کمال انسان همان هدف خلقت و عبادت است.

مطالب مشابه