رئیس جدید دانشکده عرفان منصوب شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب طی حکمی حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصطفی فرهودی را به سمت رئیس دانشکده عرفان منصوب کرد.

در این حکم از فعالیتهای حجتالاسلام والمسلمین دکتر رضا الهیمنش رئیس پیشین و بنیانگذار این دانشکده تشکر و قدردانی شده است.

گفتنی است مدت اعتبار این حکم، دو سال است.

مطالب مشابه