جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای فریقین نسبت به عرفای مسلمان و عرفان اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو یدالله قائم‌پناه با عنوان «بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای فریقین نسبت به عرفای مسلمان و عرفان اسلامی (از دوره صفویه تاکنون)»، دکتر عبدالرضا مظاهری به عنوان استاد راهنما، حجج اسلام دکتر حسین رجبی و دکتر رضا اسلامی به عنوان استادان مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله امیدی‌فرد، دکتر رحمان بوالحسنی و دکتر مهدی نوروزی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

نوشتار حاضر بر پایه تحلیل دیدگاه فقهای فریقین نسبت به عرفای مسلمان و عرفان اسلامی استوار شده، در این نوشتار ضمن نقل نظر فقیهان مذاهب اسلامی و انتقاد آنان راجع به عرفان اسلامی و عارفان مسلمان به تحلیل و بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم، در این نوشتار علاوه بر مقدمه و کلیات که فصل اول را تشکیل داده، فصل دوم با دید کلی‌نگر به سیر تاریخی چالش‌های بنیادین فقها و عرفای مسلمان قبل از صفویه آغاز شده و با مباحثی چون معرفی آثار بزرگان شیعه و سنی اعم از مخالف و موافق ادامه یافته سپس شیوه‌های منتقدان در نقادی‌ها و علل مخالفت‌ها واکاوی شده و در فصل سوم اشکالات فقهای شیعه و سنی بر سیره و منهج عملی عرفای مسلمان و در فصل چهارم اشکالات فقها بر بنیادهای نظری عرفان اسلامی تحلیل و بررسی شده و در فصل پنجم تحلیل و بررسی‌ها از حیث قابلیت دفاعی داشتن و نداشتن آنها مورد توجه و تذکر قرار گرفته است و در نتیجه معلوم شده که نه عارفی ضد شریعت و فقه و روحانیت است و نه فقیهی دشمن عرفان و معرفت باطنی است معرفتی که از منبع زلال قرآن و حدیث اهل‌بیت(ع) اخذ و دریافت می‌شود.

مطالب مشابه