جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی انتقادي ديدگاه پائولو کوئليو درباره «معناي زندگي»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو وجیهه عادلی با عنوان «بررسي انتقادي ديدگاه پائولوکوئليو درباره معناي زندگي»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد راهنما، دکتر خلیل قنبری به عنوان استاد مشاور و دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

چکیده این پایان‌نامه آمده است:

ارزیابی و داوری پاسخ پائولو کوئلیو به مسئله چیستی «معنای زندگی» هدف اصلی این پژوهش است. به این جهت، با روش تحلیل محتوای کیفی به تبیین مؤلفه­های معنای­ زندگی در آثار کوئلیو پرداخته شد و با استنتاج و استنباط دیدگاه وی به صورت تقریری هنجاری از معنای زندگی زمینه لازم برای نقد منطقی دیدگاه وی مهیا شد.

کوئلیو «معنای زندگی» را در هر سه مفهوم رایج معنای­ زندگی به نحوی مرتبط با یکدیگر بکار برده است به طوری که می­توان گفت مفهومی جامع که شامل ارزش، هدف و کارکرد زندگی می­شود را برگزیده است، به این نحو که عقیده دارد هر فردی برای معنادار شدن زندگی خویش باید رسیدن به افسانه شخصی خویش را هدف زندگی خود قرار دهد و در این صورت، افسانه شخصی وی به هر چیزی تعلق یابد دارای ارزش مثبت خواهد بود و از طرفی خاطر این که یگانه وظیفه وی در کیهان همین است، زندگی وی کارکرد و نقش مؤثر خود را در کیهان خواهد داشت.

این دیدگاه که تحت رویکرد طبیعت­گرای انفسی جای می­گیرد دارای نقیصه عدم جامعیت نسبت به تمام سطوح معنایی زندگی و مصادیق معناداری زندگی می­باشد و از آن­جایی که لازمه آن نسبیت­گرایی معرفتی است در حل معضل پوچی و احساس بی­معنایی زندگی ناکارآمد است.

 

مطالب مشابه