جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

حیا در قرآن و کتاب مقدس: مفاهیم، مصادیق و کارکرد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فاطمه وحیدی با عنوان «حیا در قرآن و کتاب مقدس: مفاهیم، مصادیق و کارکرد»، دکتر سید شهاب‌الدین وحیدی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی انصاری‌پور به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

حیاء امری فطری و درونی در گوهر وجودی انسان است و به عنوان فضیلتی اخلاقی و دینی در ادیان الهی جایگاه ویژه‌ای داشته است، به طوری که در فرهنگ‌های متنوع و نیز ادیان مختلف از جمله ادیان ابراهیمی از وجوب و اهمیت آن سخن گفته‌اند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت ویژه حیاء و تأثیر آن در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان به بررسی، تبیین مفهوم، مصادیق و کارکرد آن در ادیان ابراهیمی پرداخته است. این موضوع در مکاتب فکری، تربیتی، اخلاقی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. اما می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین منابعی که به مفاهیم و مصادیق حیاء توجه داشته ادیان الهی است. پژوهش حاضر به صورت فردی، کتابخانه‌ای، بنیادی و توصیفی انجام گرفت و به این نتایج دست یافت: حیاء به عنوان ویژگی درونی و فطری به صورت بروز خصوصیاتی چون عفت و پاکدامنی، و یا به عنوان مرز جداکننده خوبی و بدی، درست و نادرست، ظهور پیدا می‌کند. مسئله حیاء در مفهوم پوشش و حجاب در اکثر اقوام گذشته در طول تاریخ مطرح و در بين زنان معمول بوده است.

مطالب مشابه