معاونت فرهنگی برگزار می‌کند:

نشست علمی «کارکرد دعا در ارتقای سلامت»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی «کارکرد دعا در ارتقای سلامت معنوی ـ اخلاقی» با سخنرانی دکتر محمدمهدی احمدی فراز عضو هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی اصفهان روز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه 1397 ساعت 12:45 در سالن امام موسی صدر برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه