نشست علمی «تحلیل هویتی عید پوریم» برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مهدی لکزایی در نشست علمی «تحلیل هویتی عید پوریم» که روز پنجشنبه نهم اسفندماه 1397 برگزار شد، گفت: جشن پوریم (از کلمه پور به معنای قرعه در کتاب استر) هر ساله و در چهاردهم ماه ادار برگزار می­شود. این جشنی است که به مناسبت نجات یهودیان ایران در زمان خشایارشاه از دست هامان بر پا می­گردد.

وی افزود: جشن پوریم به عقیده محققان بسیار، فاقد پشتوانه تاریخی است؛ و کتاب استر درواقع می­کوشد تا این جشن، خاستگاه و فلسفه آن را در ضمن یک داستان خیالی روایت کند. علاوه بر این، به نظر می­رسد کتاب استر برآمده از محفل کاتبان یهودی و بر مبنای اساطیر ایلام و بابل برای توجیه فلسفه و خاستگاه عید پوریم به منظور صیانت از هویت یهودی در قلمرو پادشاهی هخامنشی نوشته شده باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه گفت: مؤلف کتاب استر باورهایی همسو با باورهای عامه یهود و پیامبران عبرانی ندارد و به نظر می‌رسد مؤلف کتاب، یهودی متعصب از میان اقلیت یهودی ایران و بابلی است که کتاب را کمی بعد از سقوط پادشاهی هخامنشیان نوشته است. کاتب گمنام نگارنده کتاب استر از سویی خطر ذوب شدن باورهای یهودی درون فرهنگ ایرانی را خوب تشخیص داده است و از سوی دیگر به خوبی می­دیده که جریان عالمان رسمی یهود یعنی کاهنان چقدر تحت تأثیر باورهای ایرانی قرار دارد.

لکزایی در پایان گفت: در نهایت می­توان گفت که کتاب استر همانند سفر خروج برای یادآوری جایگاه و هویت یهودی اما این بار در قلمرو پادشاهی پارسی نگاشته شده است.

در پایان این جلسه، شرکت کنندگان سؤالات خود را در خصوص عید پوریم مطرح و دکتر لکزایی به سؤالات پاسخ گفت.

این نشست علمی به همت گروه مطالعات ادیان شرق دانشکده ادیان برگزار شد.

مطالب مشابه