دانشکده عرفان برگزار می‌کند:

نشست «آشنایی با نسخ خطی با رویکرد متون عرفانی»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشکده عرفان با همکاری دفتر میراث مکتوب دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی «آشنایی با نسخ خطی با رویکرد متون عرفانی» را با سخنرانی دکتر حسین متقی نسخه‌شناس و پژوهشگر تراث اسلامی برگزار می‌کند.

جناب آقای مجتبی راشدی دبیر علمی این جلسه را بر عهده دارد.

این جلسه روز چهارشنبه پانزدهم اسفند 97 ساعت 13 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه