دانشکده ادیان برگزار می‌کند:

نشست علمی «تحلیل هویتی عید پوریم»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دوازدهمین نشست علمی گروه مطالعات ادیان شرق با عنوان «تحلیل هویتی عید پوریم» با سخنرانی دکتر مهدی لکزایی برگزار می‌شود.

این نشست روز پنجشنبه نهم اسفندماه 1397 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

 

اخبار مرتبط:

نشست علمی «جایگاه خداشناسی در دیانت زرتشتی» برگزار شد
نشست علمی «الهیات محیط زیست»

نشست علمی معناشناسی گنوسیسم اسلامی

نشست علمی «خاستگاه معنویت جدید در ایران»

نشست علمی بررسی پیامبری زرتشت در متون اسلامی

نشست علمی «کیش مانی در چین؛ تاریخ، آموزه، ادبیات»

نشست علمی «خدا و ذهن؛ مقدمه‌ای بر علوم شناختی دین»

 

مطالب مشابه