جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

تقریر و تبیین فلسفی بین خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو حسین رفیعی با عنوان «تقریر و تبیین فلسفی بین خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌سینا»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری به عنوان استاد راهنما و دکتر حمیدرضا خادم به عنوان استاد داور حضور داشتند.

مطالب مشابه