مجمع عمومی انجمن علمی فرق تشیع برگزار می شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی فرق تشیع دانشکده شیعه‌شناسی، از دانشجویان و استادان این گروه دعوت می‌شود در این جلسه حضور به هم رسانند.

این جلسه روز سه‌شنبه 30 بهمن 97 ساعت 12:30 تا 14 در سالن امام موسی صدر برگزار خواهد شد.

در این جلسه، انتخابات برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه