نشست علمی «خدا و ذهن» برگزار می شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست علمی «خدا و ذهن؛ مقدمه‌ای بر علوم شناختی دین»، میثم فصیحی پژوهشگر فلسفه دین برگزار می‌شود.

این نشست روز پنجشنبه دوم اسفندماه 1397 ساعت 12 تا 13:30 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه