جلسه دفاع رساله دکتری برگزار شد:

بررسی و نقد دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره بازتاب روایت های کتاب مقدس در قرآن

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو سید حامد علیزاده موسوی با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره بازتاب روایت‌های کتاب مقدس در قرآن»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا و دکتر محمد اسکندرلو به عنوان استادان راهنما، دکتر محمدکاظم شاکر، دکتر حسن زمانی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی انصاری‌پور به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

رابطه میان قرآن و کتاب مقدس از جمله موضوعاتی است که همواره مورد سؤال و توجه قرآن‌پژوهان و مستشرقان بوده و دیدگاه‌های متفاوتی را سبب شده است. برخی شبهه اقتباس و وام‌گیری قرآن از کتاب مقدس را مطرح کرده و برای اثبات دیدگاه خود به روش‌های مختلفی متوسل شده‌اند. این گروه با اشاره به شباهت‌های بسیار میان این دو کتاب و یا توجه به ریشه‌های سریانی و آرامی برخی واژگان قرآن سعی در اثبات دیدگاه خود دارند که توسط عالمان مسلمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این میان رویکرد و دیدگاه جدیدی وجود دارد که ابهامات فراوانی را به همراه داشته و تفسیرهای گوناگونی اعم از مخالف و موافق با این دیدگاه به چشم می‌خورد. آنجلیکا نویورت از جمله طرفداران و یا به عبارتی مؤسسان این دیدگاه است که مقالات و کتاب‌های بسیاری در این باره به رشته تحریر در آورده است. وی همچنین در پروژه کورپس کورانیکوم به بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس با تأکید بر این دیدگاه پرداخته است. در این رساله سعی بر آن است دیدگاه آنجلیکا نویورت مورد بررسی قرار گیرد و به صورت مطالعه موردی تحلیل و واکاوی گردد. از دیدگاه نویورت روایت‌های کتاب مقدس در قرآن به صورت‌های گوناگونی بازتاب و نمود داشته است؛ گاه ایده، گاه مفاهیم الاهیاتی و گاه داستان‌های کتاب مقدس در قرآن بازتاب یافته است که تمام این نمودها و بازتاب‌ها ناشی از وجود فضای معرفتی است که قرآن در آن نازل شده است. نویورت این فضای معرفتی را دوره باستان متأخر نامیده است که بسیاری از روایات و معارف الاهیاتی و دینی عهد باستان را به میراث برده است و قرآن به عنوان مجموعه‌ای شفاهی و پویا با این سنت‌ها در ارتباط و تعامل بوده و به گفت‌وگو و مناظره با آن‌ها پرداخته است. این رساله افزون بر ارزیابی و نقد اصول و پیش‌فرض‌های نویورت، دیدگاه نهایی وی را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داده است. با بررسی دیدگاه نویورت و واکاوی این دیدگاه به صورت مطالعه موردی می‌توان به این نتیجه دست یافت که دیدگاه وی بیشتر نشان از بازتاب و نقل روایت‌های کتاب مقدس در قرآن بدون اثرپذیری را دارد ولی در این میان، گفته‌ها و موارد اندکی را می‌توان یافت کرد که رنگ و بوی اثرپذیری به خود گرفته است که مورد نقد قرار گرفته است.

مطالب مشابه