با سخنرانی علی مصلح برگزار شد:

نشست علمی بررسی پیامبری زرتشت در متون اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، علی مصلح در نشست علمی «بررسی پیامبری زرتشت در متون اسلامی» در ابتدای سخن به واژه‌پژوهی مجوس پرداخت و تطورات واژگانی مجوس و وجوه تسمیه آن را بیان داشت و ادیان و فرق ایرانیان را از منظر ملل و نحل‌نویسان اسلامی تبیین کرد.

وی هم‌چنین به این نکته پرداخت که آیا زرتشتیان از دیدگاه منابع فقهی کهن شیعه و سنی اهل کتاب‌اند و یا‌ شبهه کتابی دارند.

در ادامه ادله قائلین به متنبّی بودن زرتشت با محوریت روایات اسلامی و گفتار ملل و نحل‌نویسان، مورخان و فقهای اسلامی بیان شد. سپس ادله قائلین به نبوت زرتشت که البته پیشینه‌ای متأخر دارد و بالاخص شاگردان مکتب شیخ اشراق و یکی‌انگاری زرتشت با برخی انبیای الهی تجزیه و تحلیل و بررسی شد.

وی با اشاره به مسئله پیامبری زرتشت گفت: پیامبری زرتشت موضوع پرمناقشه‌ای بوده که هر گروه به‌گونه‌ای در رد و یا اثبات آن ادله و شواهدی را طرح کرده‌اند. کهن بودن شخصیت زرتشت، تشویش اسناد، ناهمگونی آن‌ها از لحاظ اعتبار، عدم تجمیع‌ یک‌باره نظریات، نداشتن بررسی و تجزیه و تحلیل جامع موجب شده تا مسئله پیامبری زرتشت هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام بماند.

وی افزود: بیشتر آن‌چه تاکنون محققین بدان پرداخته‌اند، با پیش‌فرض پیامبری زرتشت بوده و به دنبال این پیش‌فرض، شخصیت، زندگی و تعالیم زرتشت را مورد پژوهش و بررسی قرار داده‌اند. این پیش‌فرض تا جایی است که زردشت را اولین پیامبر و نظریه‌پرداز برای انبیای بعدی معرفی می‌کنند. برخی نیز تلاش کرده‌اند با استناد به آیات و روایات مجوس و انطباق آن‌ها با زرتشت، وی را از پیامبران صاحب كتاب و شریعت معرفی نمایند. در مقابل این دیدگاه، بعضی با تمسک به منابع اسلامی ‌با تفکیک بین مجوس و زرتشت به صورت اجمالی به نقد پیامبری زرتشت پرداخته‌اند.

مطالب مشابه