دکتر مرتضی یوسفی راد:

عقل عملی سامان دهنده نظام سیاسی است

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مرتضی یوسفی راد در نشست علمی «کارکردهای عقل عملی در زندگی سیاسی» با اشاره به ضرورت این بحث گفت: جامعه فکری و فلسفی ما و حیات فکری و مدنی ما بیش از این که توجه به عقل عملی داشته باشد متأسفانه به عقل نظری دارد. یا به عبارتی بنا به دلایلی عقل عملی از شکوفایی خود خفته مانده و استعدادها و ظرفیت‌هایی که عقل عملی در ماهیت و سرشت انسان از طرف خداوند به ودیعه گذاشته شده شناسایی نشده و کاربردهای عملی به آن داده نشده است.

وی افزود: اگر از ظرفیت‌های عملی خدادادی مکنون در ذات بشر شناسایی و به کار گرفته شود، شاهد این خواهیم بود که جامعه ما نه تنها دچار ضعف‌ها و کاستی‌ها نمی‌شود، بلکه جامعه همواره پویایی و پایایی خودش را خواهد داشت.

این استاد دانشگاه هم‌چنین گفت: عقل عملی نه تنها ضرورتش برای رفع کاستی‌های وجودی انسان هست، بلکه تأمین کننده نیازهای کمالی انسان نیز هست. این‌که بین ملل و جوامع می‌شود یک فرهنگ مشترک قائل شد، کارکرد عقل عملی است. این‌که می‌شود به صلحی پایدار بین ملل و جوامع رسید، کار عقل عملی است.

در شأن تدبیری یا سازمان‌دهی نظام سیاسی و نظام تعاملات مدنی، بیشترین کارکرد را باید عقل عملی داشته باشد تا نظام تعاملاتی که حاصل می‌شود ابتنا بر عدالت و محبت باشد. این شأن است که این ظرفیت را تولید می‌کند که جامعه را از حالت تضاد و کشمکش و بدبینی به وحدت تبدیل کند.

در ادامه این نشست، حاضران سؤالات خود را مطرح و دکتر یوسفی راد به سؤالات پاسخ داد.

این نشست علم به همت انجمن علمی گروه تاریخ تشیع دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب روز چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

مطالب مشابه