جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

گزارش و ارزیابی رابطه دین و اخلاق از منظر طه عبدالرحمن

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو ابوالفضل سپاهی با عنوان «گزارش و ارزیابی رابطه دین و اخلاق از منظر طه عبدالرحمن»، دکتر ابوالقاسم فنایی به عنوان استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

جریان روشنفکری و روشنفکران همواره در مجامع فکری مورد توجه بوده‏اند. مفهوم روشنفکری مفهومی است که درباره آن اظهار نظرهای گوناگون و گاه تا حدودی ضد و نقیض بیان شده است. تفاوت آرا درباره روشنفکری باعث شده که تعریف جامع و مورد قبول همگان از این مفهوم ارائه نشود. به طوری که می‏توان گفت روشنفکری از مفاهیمی است که سهل و ممتنع میباشد. روشنفکران ازلحاظ روش­شناسیِ معرفتِ دینی با بهائیان قرابت­هایی دارند. تعالیم دوازده­گانه بهائیت و مبانی معرفت­شناختیِ روشنفکران همسویی و هم­آوایی غیرقابل انکاری دارند. هر دو این جریانها مشروعیت عقل مدرن را مورد تاکید قرار می‏دهند. دوگانه روشنفکری و بهائیت با اندک تسامح، زائیده یک بازه زمانی هستند. این دو جریان در تاریخ معاصر ایران، گرچه دو هر پدیده­ای اجتماعی و سیاسی هستند که از حیث پدیدارشناسانه در جامعه­شناسی سیاسی باید مورد کندوکاو و بررسی قرار گیرند؛ اما به دلیل ورود این دو جریان در حیطه مسائل معرفت­شناسی و به خاطر تأثیر و تأثری که این دو بر یکدیگر می­گذارد و ظرفیت­های فراروی هر کدام بر دیگری سبب می‎شود تا ما به نقش روشنفکران در تکوین و گسترش بهائیت توجه نشان دهیم.

مطالب مشابه