یک شنبه های قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ انتشار:

دکتر محمد انصاری دوگاهه در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: معاونت فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب در اجرای برنامه‌های قرآنی چشم‌اندازی اصولی و مدون داشته و در مسیر رسیدن به آن برنامه‌های متنوعی را در نوبت‌های مقرر اجرا خواهد نمود. به عنوان نمونه، ترتیل‌خوانی قرآن مدتی است که با استقبال دانشجویان، کارکنان و اساتید، هر روز پس از نماز عصردر محل نمازخانه دانشگاه برگزار می‌شود. این برنامه در جهت خوانش قرآن و انس هرچه بیشتر افراد با متن این کتاب الهی برگزار می‌شود.

قائم‌مقام معاونت فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: در مرحله بعد با توجه به نیازسنجی صحیح و درک ضرورت‌های موجود در زمینه آموزش و انس با قرآن، معاونت فرهنگی برنامه‌های تخصصی‌تر را در دستور کار قرار داده که حاصل آن تشکیل کلاس‌های تخصصی تجوید، صوت و لحن است.

به گفته انصاری، آموزش تجوید یکی از فعالیت‌های تقریباً مغفول‌مانده قرآنی است؛ در حالی که بسیاری از عبادات مانند نماز به این فن نیاز ضروری دارند، چراکه تفاوت و اشتباه در تلفظ الفاظ منجر به تفاوت معنا و در نتیجه فساد عبادت می‌شود. از طرف دیگر در روایات بر خوش‌صوت خواندن قرآن نیز بسیار تأکید می‌شود و سفارش شده است که خوش‌الحان‌ترین و خوش‌صداترین افراد قرآن را تلاوت کنند.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه با درک این نیازها، اقدام به برگزاری کلاس‌های تخصصی صوت و لحن با عنوان «حسن تلاوت» نموده که هدف از آن، ایجاد شور و نشاط قرآنی، جذب بیشتر افراد به سمت این کتاب آسمانی و در عین حال تربیت و رشد قاریان ممتاز و در نهایت آشنایی افراد با چگونگی تلفیق هنر با قرآن است.

وی افزود: اگرچه برخی معتقدند قرآن در ذات خود دارای لحن است و دیگر فنون و دستگاه‌های صوت و لحن مرسوم در هنرهای آوایی در آن راه ندارد، ولی باید گفت که فنون صوت و لحن قطعاً در جذابیت و تأثیر الفاظ این معجزه الهی، مؤثر است و شاهد این مدعا آن است که بسیاری از افراد در پی شنیدن تلاوت برخی از قاریان معروف، مسلمان شده‌اند.

انصاری گفت: با توجه به اهمیت و تأثیر این موضوع، دانشگاه ادیان و مذاهب با دعوت از استاد محمد فروغی، یکی از قاریان باسابقه و مشهور کشوری و بین‌المللی اقدام به برگزاری کلاس‌های حسن تلاوت در یک‌شنبه‌های قرآنی دانشگاه نموده که البته با استقبال خوبی از جانب دانشجویان، کارکنان و اساتید مواجه شده است. هدف از برگزاری این کلاس‌ها نیز در مرحله اول، آموزش هنرهای آوایی رایج در تلاوت قرآن و بهبود صوت و لحن افراد است که در نهایت ان‌شا‌الله منجر به تربیت قاریانی برجسته خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: این دانشگاه هرساله در رشته‌های مختلف مسابقات قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرکت داشته و از میان استادان و در زمینه قرائت افرادی مانند دکتر محمد جاودان، دکتر امیر جوان‌آراسته و دکتر محمدحسن محمدی مظفر، دارای عنوان و رتبه در این مسابقات شده‌اند ولی در عین حال از میان دانشجویان هنوز کسی در رشته تلاوت حائز رتبه و مقامی نشده است. یکی دیگر از اهداف برگزاری کلاس‌های حسن تلاوت، رسیدن به این جایگاه است.

محمد انصاری در پایان گفت: برنامه‌های قرآنی و متنوع دیگر از جمله تشکیل گروه‌های تواشیح و سرودهای دینی در دستور کار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب وجود دارد که هرکدام در زمان مقتضی، عملیاتی خواهند شد.

مطالب مشابه