دانشکده عرفان برگزار می‌کند:

کرسی علمی ترویجی منطق عرفان نظری

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ادامه همکاری‌های دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب با پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با عنوان منطق عرفان نظری با ارائه حجت‌الاسلام دکتر علی فضلی برگزار می‌شود.

حجج اسلام دکتر حسین عشاقی، دکتر مسعود اسماعیلی به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر محمدجواد رودگر به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور خواهند داشت.

این کرسی علمی ترویجی روز چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 ساعت 10 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه