انتشارات دانشگاه هشت اثر جدید منتشر کرد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب درراستای انتشار آثار دانشوارن حوزه ادیان و مذاهب، دست به انتشار هشت اثر جدید زده است.

اخلاق سیاسی، توضیح‌المسائل طبی، جنسیت و توسعه، دانشنامه بریل، روحانیت در ادیان ابراهیمی، ریشه‌های تشیع شمال هند در ایران، شیخیه و ملا مهدی نراقی عناوین جدیدترین آثار منتشره از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب و نشر ادیان هستند.

این آثار در پاییز 1397 منتشر و پیش روی علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مطالب مشابه