دکتر حمیدرضا شریعتمداری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده ها
دانشکده شیعه شناسی
اطلاعات تماس

حمیدرضا شریعتمداری؛ فرزند شیخ محمدصادق، متولد ودرس خوانده نجف و اصالتا بهشهری، چند نسل متوالی روحانی؛ متولد تهران، ۱۳۴۶؛

سوابق علمی اجرایی:

مسئول مکالمه عربی در مدرسه های شهیدین و معصومیه قم۷۰-۷۲/ نماینده فرهنگی ایران در آلبانی و مقدونیه ۷۲-۷۴/ قائم مقام مرکز مطالعات ادیان ۷۴-۷۶/سردبیر فصلنامه هفت آسمان ۷۸- ۸۸/ رئيس دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان۸۵-۸۹/ رئيس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان ۹۱ تاکنون؛

سفرهای علمی و کنفرانس های بین المللی:

آلمان(سه بار)، عراق(سه بار)؛ اسلوونی، فرانسه، آمریکا، تونس، مراکش، کنیا، مالزی، روسیه، سوریه، لبنان، ترکیه، انگلستان و …؛

ورود به حوزه علمیه و مدرسه حقانی (شهیدین فعلی): ۱۳۶۰؛

تحصیلات دانشگاهی: ارشد مدرسی الهیات با گرایش فلسفه از تربیت مدرس دانشگاه قم، ۱۳۸۰/ دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تهران، ۱۳۸۴؛

وضعیت اشتغال: دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب، در رشته شیعه شناسی؛

تدریس و درس خطابه: صدها واحد و عمدتا در مقاطع ارشد و دکتری به فارسی، عربی و انگلیسی در دانشگاه های مختلف ادیان، مفید، قم، جامعة الزهراء، جامعة المصطفى، فردوسی، امیرکبیر و…؛

کتاب ها:

سکولاریزم در جهان عرب/ ابوحبان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم/ اسلام و مسیحیت لز برخورد تا گفت وگو(ترجمه)/آیین دانشوری(ترجمه)/معارف کلامی شیعه: کلیات امامت(ویراستار علمی و تالیف مقاله)/ معارف کلامی شیعه: آموزه های اختصاصی(ویراستاری علمی و تالیف مقاله)/گفتمان ادیان(سرمقاله ها و مصاحبه های هفت آسمان)؛

مقالات:

ده ها مقاله علمی پژوهشی ازجمله کاربست های عقل در تشیع، و بیش از یکصد مقاله و یادداشت در مجلات تخصصی و روزنامه ها و سایت های علمی؛

 

حمیدرضا شریعتمداری؛ فرزند شیخ محمدصادق، متولد ودرس خوانده نجف و اصالتا بهشهری، چند نسل متوالی روحانی؛ متولد تهران، ۱۳۴۶؛

سوابق علمی اجرایی:

مسئول مکالمه عربی در مدرسه های شهیدین و معصومیه قم۷۰-۷۲/ نماینده فرهنگی ایران در آلبانی و مقدونیه ۷۲-۷۴/ قائم مقام مرکز مطالعات ادیان ۷۴-۷۶/سردبیر فصلنامه هفت آسمان ۷۸- ۸۸/ رئيس دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان۸۵-۸۹/ رئيس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان ۹۱ تاکنون؛

سفرهای علمی و کنفرانس های بین المللی:

آلمان(سه بار)، عراق(سه بار)؛ اسلوونی، فرانسه، آمریکا، تونس، مراکش، کنیا، مالزی، روسیه، سوریه، لبنان، ترکیه، انگلستان و …؛

ورود به حوزه علمیه و مدرسه حقانی (شهیدین فعلی): ۱۳۶۰؛

تحصیلات دانشگاهی: ارشد مدرسی الهیات با گرایش فلسفه از تربیت مدرس دانشگاه قم، ۱۳۸۰/ دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تهران، ۱۳۸۴؛

وضعیت اشتغال: دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب، در رشته شیعه شناسی؛

تدریس و درس خطابه: صدها واحد و عمدتا در مقاطع ارشد و دکتری به فارسی، عربی و انگلیسی در دانشگاه های مختلف ادیان، مفید، قم، جامعة الزهراء، جامعة المصطفى، فردوسی، امیرکبیر و…؛

کتاب ها:

سکولاریزم در جهان عرب/ ابوحبان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم/ اسلام و مسیحیت لز برخورد تا گفت وگو(ترجمه)/آیین دانشوری(ترجمه)/معارف کلامی شیعه: کلیات امامت(ویراستار علمی و تالیف مقاله)/ معارف کلامی شیعه: آموزه های اختصاصی(ویراستاری علمی و تالیف مقاله)/گفتمان ادیان(سرمقاله ها و مصاحبه های هفت آسمان)؛

مقالات:

ده ها مقاله علمی پژوهشی ازجمله کاربست های عقل در تشیع، و بیش از یکصد مقاله و یادداشت در مجلات تخصصی و روزنامه ها و سایت های علمی؛