گزارش تصویری حضور دکتر وحید سهرابی فر در مدرسۀ تابستانی آکادمی اسلامی آلمان

untitled3
untitled3
untitled2
untitled4-2
untitled1-3
photo_2024-05-27_08-41-24