دکتر سیدمرتضی نبوی مطرح کرد؛

پویایی هر جامعه‌ای بستگی به رشد فرهنگی آن جامعه دارد

تاریخ انتشار:

در آموزه‌های دینی ما و در نگاه بزرگان ما به کتاب و کتاب‌خوانی توجه ویژه‌ای شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلت نظام با حضور در غرفه انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با تازه‌های نشر این دانشگاه آشنا شد.
دکتر سید مرتضی نبوی در این بازدید با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های علمی،بین المللی و فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب بر اهمیت فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه تاکید کرد و گفت: پویایی هر جامعه‌ای بستگی به رشد فرهنگی آن جامعه دارد و در این میان توجه به کتاب و ترویج کتاب‌خوانی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد؛ در آموزه‌های دینی ما و در نگاه بزرگان ما به کتاب و کتاب‌خوانی توجه ویژه‌ای شده است و باید این مساله به یکی از ارکان زندگی خانواده و جامعه اسلامی بدل گردد.
وی افزود؛ مقام معظم رهبری در بیانات حکیمانه خویش همیشه بر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تاکید دارند و می‌فرمایند:«تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده‌اند» و ما باید با توجه و حمایت ویژه برای تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب تلاش کنیم.
در این بازدید مهدی محمدی شجاعی رئیس انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب نیز با تقدیر و تشکر از حضور دکتر سید مرتضی نبوی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در غرفه انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به بیان گزارشی از تازه‌های نشر این انتشارات پرداخت.

مطالب مشابه