گزارش تصویری میزگرد تخصصی ارزیابی عملکرد رسانه‌‌ای ایران در عملیات وعده صادق

photo_2024-04-29_11-47-44-2
photo_2024-04-29_11-47-44-2
photo_2024-04-29_11-47-50
photo_2024-04-29_12-22-23
photo_2024-04-29_12-22-28