گزارش تصویری مراسم رونمایی از نخستین آثار مجموعه «سرّ دلبران؛ اهل بیت(ع) در آثار ادیبان مسیحی»

6ac5eccaa5f419a9a82c46b6503efcd2-sjp6hvkl
6ac5eccaa5f419a9a82c46b6503efcd2-sjp6hvkl
237f844127cec70fd641bcdf6324470a-sbrwwrvh
7347950ca70a586fbecd9498cf8a35af-st44yy0v
510a8fd1b5cedce537c6810bd13613c1-sscsq75e
6eb2e6bcf96eb3e659fce0207825a9cb-s6xq3gqc
858ec7b4b1252ba8f7a6696dd605b2ac-s4sqydbs
31065f326e7d2cd430448c41334134bb-socdg4do
339889c3737dfc4563c2c5758769dbd2-sv4n378y
f2f2872d020091f61a96fe70b2ee7cde-sm7ojv7o-1
f2f2872d020091f61a96fe70b2ee7cde-sm7ojv7o