جلسه گردهمایی و هم‌اندیشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادیان با رئیس هیئت امنای دانشگاه

a8d80d25-f2fc-4f8b-bf89-f21410e4c582
a8d80d25-f2fc-4f8b-bf89-f21410e4c582