به همت معاونت پژوهشی؛

کرسی علمی ترویجی، ابعاد دینداری و ارزیابی منابع اطلاعاتی برگزار شد

تاریخ انتشار:

ارزیابی‌های متفاوت کاربران از نتایج بازیابی اطلاعات همواره مورد سؤال محققان بوده، به گونه‌اي كه آن‌ها در همواره در تلاش براي یافتن و گردآوری تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی کاربر از ربطِ مدارک بازیابی‌شده بوده‌اند. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب، کرسی علمی – ترویجی ویژه زمستان ۱۴۰۲ با عنوان ابعاد دینداری و ارزیابی منابع اطلاعاتی با ارائه دکتر فائزه فرهودی، استادیار گروه ارتباطات، دانشکده رسانه، دانشگاه ادیان و مذاهب و با نقد دکتر عبدالحسین طالعی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم برگزار شد.

در این نشست دکتر فرهودی بیان داشت: در طراحی نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات همواره تلاش بر افزایش تطابق بین نیاز اطلاعاتی کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی اطلاعات بوده است. بنابراين، همواره در حوزه ربط و ویژگی‌های آن، تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌شود كه شايد به طراحی کارآمدتر نظام‌های بازیابی اطلاعات بيانجامد.

وی گفت: ارزیابی‌های متفاوت کاربران از نتایج بازیابی اطلاعات همواره مورد سؤال محققان بوده، به گونه‌اي كه آن‌ها در همواره در تلاش براي یافتن و گردآوری تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی کاربر از ربطِ مدارک بازیابی‌شده بوده‌اند.

دکتر فرهودی ضمن برشمردن 4 نسل نظام‌های بازیابی اطلاعات با 4 رويكرد اظهار داشت: این نسل‌ها شامل نسل اول با رویکرد نظام‌مدار، نسل دوم با رویکرد کاربرمدار، نسل سوم با رويكرد بافت‌محور، و نسل چهارم با رويكرد کاربرمدار، كه به نوعي بازگشت به نسل دوم به شمار مي‌آيد، در نهايت به بررسی رابطه شاخص‌های چهارگانه دینداری با قضاوت ربط کاربران مي‌پردازد.

وي در ادامه با اشاره به دیدگاه گلاک و استارک، که دینداری را شامل ابعاد چهارگانه فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی می‌دانند، به بررسي تأثیر این ابعاد بر قضاوت ربط کاربران پرداخت.

دکتر فرهودی در پایان افزود: بنده در این نشست سعی داشتم تا تأثیر شاخص‌های دینداری کاربران بر قضاوت ربط را نشان دهم. و آن‌گونه كه مشخص بود پیشنهادهايي براي طراحان سیستم‌ها، در خصوص مسائل فنی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، و مديريت تعاملات کاربران با سیستم، در این جلسه ارائه شد.

وی همچنین پیشنهادهایی براي کتابداران، در خصوص شناخت جامعه‌ای که کاربران در آن قرار دارند، با در نظر گرفتن بافت دینی و مذهبی جامعه و نیز شناخت رویکردهای دینی کاربران، ارائه داد.

گفتنی است در ادامه این نشست دکتر عبدالحسین طالعی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و نکاتی را درباره آن بیان کرد.

350a0979-2
350a0979-2
350a0991
350a1028
350a1043
350a1048-2
350a1050-2

مطالب مشابه