معاون آموزش و پژوهش دانشکده تصریح کرد؛

ممنوعیت شیوه آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد برای تمامی ورودی‌های تحصیلی

تاریخ انتشار:

دکتر سیدرضا سجادی نژاد گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به صورت آموزش‌محور برای ورودی‌های مختلف تحصیلی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه، دکتر سیدرضا سجادی نژاد ،معاون آموزش و پژوهش دانشکده با تاکید بر اینکه تغییر شیوه آموزشی از «پژوهش محور» به «آموزش محور» برای دانشجویان امکان‌پذیر نبوده و ممنوع است،اظهار داشت :بر اساس آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان در شیوه پژوهش محور، ملزم به اخذ واحد پایان نامه، نگارش و دفاع از آن هستند.

وی با بیان اینکه شیوه آموزش محور، مبتنی بر گذراندن واحدهای درسی و معادل‌سازی پایان نامه بود، تصریح کرد:بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به صورت آموزش‌محور برای ورودی‌های همه سال‌های تحصیلی ممنوع است.

معاون آموزش و پژوهش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه عنوان کرد: دانشجویان باید توجه داشته باشند که در سامانه جامع آموزش تمام مراحل گردش تدوین پایان‌نامه برای دانشجویان از زمان ورود به دانشگاه فعال است.

دکتر سجادی نژاد ادامه داد:دانشجویان می‌توانند از همان ابتدای سال تحصیلی خود با ورود به سامانه با انتخاب موضوع پایان‌نامه و  تصویب نهایی آن، نسبت به نگارش پایان نامه خود اقدام نمایند.

وی افزود: دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه خود را در ترم‌های اول تا سوم ارسال نکنند، معمولاً بخاطر اتمام سنوات تحصیلی مجبور به تمدید سنوات خود می‌شوند.

مطالب مشابه