یادداشتی از دکتر محمدهادی فلاح‌زاده؛

انتخابات برای کشور کانون تجلی مردم سالاری دینی است

تاریخ انتشار:

نقدها نباید متوجه اهداف گفتمان دینی، گفتمان کلان نظام، ساختار شکن نسبت به اهداف راهبردی کشور، موجودیت رقیب، دستاوردهای ملی و سیاستهای بنیادین کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدهادی فلاح‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشتی با عنوان اهمیت انتخابات مجلس سال 1402 آورده است:

اهمیت انتخابات مجلس سال 1402

اهمیت انتخابات مجلس سال 1402 شامل موارد زیر است:

 1. برگزاری انتخابات در کشور می‌تواند منشأ تحولات گوناگون سیاسی، ساختاری و اجتماعی باشد.
 2. نوع تحولاتی که در کشورهای پیرامونی در حال وقوع است و آثار و کارکردهای آن در داخل و خارج از کشور
 3. نوع اقدامات و برنامه‌های کشورهای غربی و عربی در مقابل جنایات اسرائیل، جریانات تروریستی و آثار آن در جامعه ایران.
 4. تحولاتی که در عرصه‌های ارتباطی اعم از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فرامرزی که در حال تشدید است که برنامه‌های متفاوتی برای کشور تدارک دیده شده است.
 5. نوع مناسبات بین جریانات سیاسی کشور که شرایط خاصی را رقم می‌زند:
 6. برآمدن جریان‌های سیاسی نوپدید
 7. رادیکالیزه شدن برخی از جریانات
 8. ائتلاف‌ها و گسست‌های در حال وقوع بین این جریانات …
 9. بروز برخی پدیدارهای پیش بینی نشده یا قابل پیش‌بینی که متأثر از التهابات و شبکه‌های اجتماعی است.
 10. تمامی عرصه‌های کشور حساسیت و فرصت‌های خاصی را تجربه می‌کنند که باید با دقت‌نظر مدیریت شوند.
 11. وضعیت کشور با درنظرگرفتن جمیع جهات مناسب و قدرتمند است، ولی باید برای تداوم و تحکیم آن اقدامات متفاوتی انجام شود.
 12. عرصه‌های دانشگاه، انتخابات، عرصه عمومی، فضای اقتصادی نیازمند تأمل است.

کارکرد انتخابات و ضرورتها

۱) انتخابات برای کشور کانون تجلی مردم سالاری دینی است.

۲) حفاظت و صیانت از حضور و مشارکت مردم یک ضرورت راهبردی است.

۳) قدرت ملی و اقتدار کشور بستگی به قدرت اجتماعی و سیاسی کشور دارد که در انتخابات تجلی می‌یابد.

٤) انتخابات در کشور ما یک همایش ملی برای همبستگی و ساختن آینده کشور است.

 ۵) کارکردهای پردامنة انتخابات در عرصه های سیاسی اجتماعی، امنیتی و ملی اقتضا می‌کند با دقت فرایند انتخابات مورد صیانت قرار گیرد.

6) نقش روحانیون، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات و جریانهای سیاسی و کانون‌های تأثیرگذار در برگزاری انتخابات نقشی اساسی است.

7) دشمنان تمام هّم و غم خود را معطوف می کنند که:

اولاً کارکردهای بنیادین انتخابات را از نظام، ملت و کشور سلب نمایند.

ثانیاً از فضای انتخاباتی در جهت اهداف خود بهره‌گیری کنند.

ثالثاً از حضور و مشارکت پرشور و نشاظ مردم ممانعت و در روند آن اختلال ایجاد کنند.

۸) دقت نظر و هوشمندی جریانات سیاسی، شخصیتها در فرآیند انتخابات مستلزم آن است که:

 • مردم را برای حضوری فراگیر بسیج نمایند.
 •  از نقدهای غیرعقلانی ممانعت نمایند.

نقدها نباید متوجه اهداف گفتمان دینی، گفتمان کلان نظام، ساختار شکن نسبت به اهداف راهبردی کشور، موجودیت رقیب، دستاوردهای ملی و سیاستهای بنیادین کشور باشد.

نقدها بر روندها، برنامه ها و روش‌ها متمرکز شود.

نقدهای رادیکال

 • جامعه را به سوی سرخوردگی، یأس، ناامیدی سوق می دهد.
 • پویایی را نخواهد افزود.
 • جامعه را به سوی قطبی شدن، تمایز و واگرایی سوق خواهد داد.
 • جامعه را به سوی مطالبات غیرقابل جذب و خارج از ظرفیت و توان كشور هدایت خواهد كرد.

اهداف دشمنان

 مردم – ایران- نظام جمهوری اسلامی

9) اهداف مهم دشمنان در فرایند انتخابات :

 • ايجاد يأس در مردم برای عدم مشاركت
 • تصویرسازی منفی از آینده
 • نقد رادیکال روندهای گذشته و سیاست‌های راهبردی كشور
 • تعمیق تضادهای قومی – مذهبی ، سیاسی و گفتمان دينی مردم
 • نفوذ در صفوف اجتماعی و بهره برداری سوء برای ترويج گفتمان‌های معارض

10) آگاهی از اين اهداف دشمنان و توجه به اهداف كشور مستلزم :

 • پرهیز از ايجاد مطالبات فزاینده
 • تصویرسازی مناسب از آینده
 • توصیف دستاوردهای کشور – عدم نقد تمامیت گذشته
 • ايجاد نشاط و فضای نشاط اميز و رقابت اميز است
 • رعایت اصول و اخلاق اسلامی

11) نقش روحانيون و بزرگان، ائمه جمعه، اساتید دانشگاه، گروه‌های مرجع برای تحقق اين اهداف بنيادين است.

12) در انتخابات آینده اقتدار ملی در سطح بين المللی باید تقويت شود و اين مستلزم همدلی و هم‌زبانی تمامی گروه‌های مرجع و آحاد مردم است.

ضرورتهای همدلی و همزبانی

– انسجام ملی بنيان قدرت ملی است.

– هدف غایی دشمنان زدودن انسجام از راه‌های متفاوت است:

 • دامن زدن به تمایلات قوم گرایانه
 • تعمیق شكاف و يا احساس جدایی مذهبی بين شيعيان و اهل سنت
 • ترويج گفتمان‌ها و نظام‌های فكري، فرهنگی و معرفتی
 • جايگزين كردن ارزش‌های مادی به جای ارزش‌های دينی
 • تغيير در مرجعیت فكري، اعتقادی و معرفتی نسل‌های جديد
 • تعمیق شکافهای سیاسی بين جریانات خودی
 • ايجاد بدبینی و بی اعتمادي و دوئیت در جامعه و در نسل‌ها و گرایشات گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی
 • ترويج و تقويت تمایلات فرقه‌ای، جریانات غيردينی، ضد دينی و … .

علت تمام اين اقدامات زائل كردن قدرت ملی ، از بين بردن همدلی و وفاق بين مردم است.

– قدرت کشور به مردم و یکپارچگی آنان بستگی دارد و اگر انسجام مردم نباشد:

 • دامنۀ فشارها را به شدت افزایش می‌دهد.
 • شدت تهدیدات نظامی و سیاسی دشمنان گسترش می‌یابد.
 • جریانات واگرا را تقويت و ثبات، نظم و پایداری کشور را مورد مخاطره قرار می‌دهد.
 • با سازماندهی نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون آنها را عليه مواضع و سیاستهای کشور تحريك و بسیج می‌نمايند.
 • با فشارهای حقوق بشری جریانات متفاوت را برای چالش عليه سیاست‌های كشور به فعاليت وا می‌دارد.
 • دامنه فعالیت‌های جریانات تروریستی را افزایش می‌دهند.

رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه همدلی و هم زبانی مقوم:

 1. قدرت و اقتدار ناشی از انسجام
 2. پایداری ملی
 3. انسداد استراتژی‌های دشمنان
 4. افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌المللی
 5. افزایش ظرفیت منابع و سرمایه‌های اجتماعی است
 • برای تحقق این اهداف نقش روحانیت، مراجع تقلید، اساتید دانشگاه، ائمه جمعه و بسیج مردمی، دانشجویان، نیروهای مؤمن به انقلاب بسیار اهمیت دارد.
 • مخاطره‌ای که پیش روی است سوء استفاده دشمنان از فضای انتخابات است
 • چندگانه شدن جریانات و برآمدن جریانات نوپدید خطر جدایی و انفکاک اجتماعی بین صفوف مردم را نباید باعث شود
 • هر نوع ضعف می‌تواند فرصت بی‌نظیر انتخابات را از کشور سلب نماید.
 • هوشیاری و مدیریت جریانات تندرو احساسی و نفوذی از ضرورت‌های انتخاباتی است.
 • نقش مردم و اهمیت و جایگاه آنها را باید جدی بگیریم
 • فقط با پشتوانه‌های مردمی می‌توان از اهداف ملی به درستی صیانت کرد.
 • در مقابل استراتژی دشمنان باید استراتژی وفاق و همدلی را به باور عمومی و استراتژی ملی تبدیل کنیم.

مطالب مشابه