دکتر سید مرتضی موسویان ارائه کرد؛

تعریف جدیدی از رسانه در دنیای متاورس

تاریخ انتشار:

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با ارائه تعریف جدیدی از مفهوم رسانه گفت:در دنیای متاورس هر فردی که محتوایی ایجاد کند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارد و از طریق آن تعاملات اجتماعی داشته باشد می‌تواند به عنوان یک نوع از رسانه در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه دکتر سید مرتضی موسویان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب یک تعریف جدید از رسانه ارائه کرد و گفت:در دنیای متاورس هر یک از بازیگران در جامعه شبکه‌ای می‌توانند نوعی رسانه محسوب شوند.

وی افزود:این افراد می‌توانند به عنوان فردی که محتوا ایجاد می‌کند آن را به اشتراک می‌گذارد و با دیگران تعامل دارد در نقش یک رسانه فعال عمل کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد:به عنوان مثال فردی که محتوای ویدئویی یا پادکست تولید و آن را در یک پلتفرم متاورس منتشر کند می‌تواند به عنوان یک نوع رسانه در نظر گرفته شود این فرد با ایجاد محتوا و با ارتباط برقرار کردن با جامعه، انتقال ایده‌ها و تجربیات و همچنین تاثیرگذاری بر افکار و عملکرد دیگران نقش یک رسانه را ایفا می‌کند.

دکتر موسویان افزود:بنابراین در دنیای متاورس هر فردی که محتوایی ایجاد کند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارد و از طریق آن تعاملات اجتماعی داشته باشد می‌تواند به عنوان یک نوع از رسانه در نظر گرفته شود.

مطالب مشابه