چهارشنبه‌های نقد و نظر

“نظریه‌ای در مابعدالطبیعه در آیین سیک”

تاریخ انتشار:

پنجمین کرسی علمی -- ترویجی زمستان ۱۴۰۲ معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب، این هفته با عنوان: نظریه‌ای در مابعدالطبیعه در آیین سیک

آیین سيك، يكي از چهار دين بومي بزرگ هند، براي وصف جهان هستی تعبیر مایا را به‌كار مي‌برد. و اين در حالي است كه تعبير مايا در فلسفه‌هاي هندو پيش از اين آيين به معناي وهم و خيال به‌كار رفته است.

🔹اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا آيين سيك، مانند فلسفه هندو، جهان را سراسر وهمي مي‌داند، يا مايا در اين آيين معنا و مفهومی متفاوت دارد.

👤سخنران اين جلسه با تكيه بر متن مقدس اين آيين در صدد است نشان دهد كه مايا در آيين سيك بسيار متفاوت با مفهومي است كه در هندوئيسم به كار مي‌رود.

🔹اما فارق از بحث وهمي يا واقعي بودن جهان، از آنجا كه اين بحث متافيزيك با پاسخ به سه پرسش اصلي معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه، و انسان‌شناسانه گره مي‌خورد، بايد دريافت كه پاسخ آيين سيك به اين سه پرسش زير چيست: 1. عقل چگونه مي‌تواند خدا را ادراك كند؟ (معرفت‌شناسانه) 2. نسبت خداوند با جهان هستي چيست؟ آيا خداوند جهان را با اسباب و علل خلق كرده است يا بدون اسباب و علل؟ (هستي‌شناسانه) 3. انسان چگونه مي‌تواند از چرخه تناسخ رهايي يابد؟ (انسان‌شناسانه)

👤بايد منتظر باشيم و ببينيم مفهوم مايا در آيين سيك به چه معناست؟ و از آن مهم‌تر پاسخ متن مقدس آيين سيك به اين سه پرسش اساسي چيست؟ آيا اساساً چنين برداشتي از آيين سيك با اين آيين در عمل سازگاري دارد يا خير؟

👤همچنين بايد منتظر باشيم و ببينيم نظر ناقد اين جلسه چيست؟ و آيا اساساً با رويكرد و نظرگاه نظريه‌پرداز جلسه موافق است يا خير؟

ارائه دهنده: دکتر محمدمهدی علیمردی، دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده عرفان و تصوف، دانشگاه ادیان و مذاهب

👤 ناقد: دکتر خلیل قنبری دوستکوهی، استادیار گروه ادیان شرقی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب

👤دبیر جلسه: دکتر مهدی عیوضی، روان‌شناس و مدیر گروه برنامه‌ریزی پژوهشی، معاونت پژوهشی، دانشگاه ادیان و مذاهب 🕣

چهارشنبه ۲ اسفندماه، ساعت ۱۲:۳۰ دانشگاه ادیان و مذاهب (پردیسان)، سالن شهید بهشتی 👥

💢دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه ادیان و مذاهب #کرسی‌_ترویجی #ادیان_شرقی #ادیان_هند #متافیزیک آدرس کانال کرسی‌های علمی دانشگاه ادیان 👇

➣ ایتا: ➣ https://eitaa.com/acrurd 💠

کانال اطلاع رسانی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب ➣ ایتا: ➣ https://eitaa.com/ResearchURD

مطالب مشابه