برگزاری ششمین و هفتمین دوره دکتری واحد مشهد

تاریخ انتشار:

به همت دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد، ششمین و هفتمین دوره دکتری این واحد برگزار می‌شود.
در این واحد تا کنون پنج دوره دکتری برگزار شده است و بهمن ماه امسال دو دوره دیگر نیز آغاز می‌گردد.
این رشته‌ها عبارتند از:
دین پژوهشی
شیعه شناسی
وهابیت شناسی
مطالعات زنان
مذاهب کلامی (2 دوره)
و کلام امامیه

مطالب مشابه