به همت معاونت پژوهشی؛

چهارمین کرسی علمی ترویجی ۱۴۰۲ برگزار شد

تاریخ انتشار:

مكتب دیوبندیه، فرقه‌ای از اهل سنت، پیرو مذهب حنفی در شبه قاره هند، که با هدف مبارزه با استعمار انگلیس و احیای دین اسلام و تجدید حیات دینی‌ شکل گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی چهارمین نشست کرسی علمی ترویجی زمستان ۱۴۰۲ با موضوع «تأثیر مکتب دیوبند بر سلفیت» با ارائه دکتر غلامحسین جهان‌تیغ، استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده روابط ملل اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و با نقد دکتر محمد الله‌نیا سماکوش، استادیار رشته مذاهب کلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده شهید محلاتی برگزار شد.

در این نشست دکتر جهان‌تیغ بیان داشت: در مطالعه جريان‌هاي اسلامي فكري جديد در شبه قاره هند به مكتبي برمي‌خوريم كه یکی از‌ مهم‌ترین‌ جریان‌های‌ فکری‌ مذهبی در جهان اسلام شناخته مي‌شود، به طوري‌كه نفوذ و گسترش قابل توجهی در میان مسلمانان آسياي جنوبي پيدا كرده، تا آنجا كه امروزه از اهمیت سیاسیِ جهاني برخوردار است.
وی گفت: مكتب دیوبندیه، فرقه‌ای از اهل سنت، پیرو مذهب حنفی در شبه قاره هند، که با هدف مبارزه با استعمار انگلیس و احیای دین اسلام و تجدید حیات دینی‌ شکل گرفت، و پس از تجزیه هند، در پاکستان به مرکزیت‌ مدرسه‌ دارالعلوم حقانی منتقل شد، نقش بسزایی در‌ تولید‌ و تربیت جریان‌های سلفی جهادی داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار داشت: مکتب‌ دیوبندی در طول حیات‌ خود‌ بسترساز جریان‌های فرقه‌ای و گاه با‌ گرایش‌های‌ بنیادگرایانه بوده است که خود به چند دوره تقسیم می‌شود، و امروزه به یک جریان سلفی تبدیل شده، به‌گونه‌اي که در‌ قالب گروه‌های سلفی جهادی به منظور ناامن کردن منطقه، مورد‌ سوءاستفاده‌ کشورهاي عربستان، آمريكا، انگليس و پاكستان قرار مي‌گيرد، و البته از قدرت سازماندهی و مالی چشمگیری برخوردار است.
دکتر جهان‌تیغ در پایان ضمن معرفي كوتاه هر دو جريان فكري کوشید عوامل تأثيرگذار ديوبنديه بر سلفيت را نشان دهد.

گفتنی است در ادامه این نشست دکتر محمد الله‌نیا سماکوش به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و نکاتی را درباره آن بیان کرد.

350a9959
350a9959
350a9976-2
350a9962
350a9966
350a9968
350a9971
350a9973-2
350a9977

مطالب مشابه