دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد

تحلیل روشی و محتوایی تبشیر مسیحیت در شبکه های ماهواره فارسی زبان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که یکشنبه 2 مهر 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر فاطمه توفیقی به‌عنوان استاد راهنما، دکتر مهدی لک زائی، استاد مشاور و دکتر ا…کرم کرمی پور در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو سجاد رستمی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

با بررسی روش‌های تبلیغی مبلغان مسیحی در ایران، می‌توان به نکاتی چند در خصوص اصول تبلیغی مسیحیت در ایران پی برد. تاریخچه فعالیت مبلغان مسیحی با تاریخ مسیحیت درهم‌آمیخته است. برخی از شواهد تاریخی نشان می‌دهد گاه مبلغان پیشاپیش استعمار درحرکت بوده‌اند. مسیحیت در اواخر قرن اول میلادی در ایران گسترش یافت. مبلغان و میسیونرهای مسیحی به‌صورت انفرادی یا گروهی به‌منظور تبشیر به ایران آمدند. اولین مبلغ پروتستان در ایران فردی به نام هنری مارتین بود. پس از وی، مبلغان دیگر در قالب گروه‌های مذهبی رسمی به ایران آمدند. فعالیت‌های تبشیری اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی تبشیرهای خانگی همه در یک راستا بوده و باهدف قرار دادن مبانی اسلامی در قالب رفتارهای ناپسند و متعصبانه و القای این مطالب به مخاطبان، سعی بر جلوه‌نمایی مسیحیت و نجات با نام مسیحیت دارند.

 

کلمات کلیدی: تبشیر، شیوه‌های تبشیری مسیحیت، شبکه‌های ماهواره‌ای، تبشیر در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان.

مطالب مشابه