گزارش تصویری آیین پرچم‌گردانی حرم امام‌زاده موسی مبرقع(ع) در دانشگاه ادیان و مذاهب

350a1600
350a1600
350a1576
6u7a9085
6u7a9111
6u7a9124
350a1676
350a1647
350a1703
350a1608
350a1590
350a1731
350a1747