به همت معاونت پژوهشی؛

سومین کرسی علمی ترویجی زمستان ۱۴۰۲ برگزار شد

تاریخ انتشار:

اعتبارسنجی احادیث، یکی از مباحث مهم در علم تفسیر است و به نظر می‌رسد بررسی تطبیقی دو رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری، فواید مهمی در زمینه اعتبارسنجی احادیث تفسیری داشته باشد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب سومین کرسی علمی ترویجی زمستان ۱۴۰۲ با عنوان «بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت (ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم» با ارائه دکتر علی عبداله‌زاده، استادیار گروه علوم قرآنی، دانشکده قرآن و حدیث دانشگاه ادیان و مذاهب و با نقد حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احسان ابراهیمی، استادیار گروه تفسیر، مدرسه عالی تفسیر و علوم قرآن و مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار شد.

در این نشست دکتر علی عبدالله زاده عنوان داشت: توجه به اعتبار احاديث تفسيري، يكي از اصول مهم و تأثيرگذار در تفسیر قرآن کریم از طريق روایات اهل‌بیت (ع) است، تا آنجا كه تفسیر قرآن کریم،از اين راه را ممکن یا غیرممکن می‌سازد.  اعتبارسنجی احادیث، یکی از مباحث مهم در علم تفسیر است و به نظر می‌رسد بررسی تطبیقی دو رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری، فواید مهمی در زمینه اعتبارسنجی احادیث تفسیری داشته باشد.
وی ادامه داد: به بيان ديگر، مهم‌ترين مسئله در حوزه تفسیر مأثور يا روايي، اعتبار احادیث تفسیری است، به گونه‌اي كه، استفاده از احادیث معتبر در تفسیر کلام‌الله، به تفسيري معتبر، و استفاده از احاديث غیرمعتبر در تفسير كلام‌الله، به تفسيري غيرمعتبر مي‌انجامد.
وی گفت: پیش كشيدن مسئله اعتبار احادیث تفسیری، با استفاده از دو روش مطرح شده در ارتباط با احادیث اهل‌بیت (ع)، تحت عنوان: وثاقت خبری و وثاقت مخبری این احادیث، بر آن است، كه براي اعتبارسنجي احاديث تفسيري، يك روش صحيح به دست دهد.
علی عبدالله زاده در پایان با بررسی دو دیدگاه مهم وثاقت خبری و وثاقت مخبری و نقش آن در روایات تفسیری بیان داشت: بر اساس بررسی تطبیقی این دو رویکرد، با توجه به گرایش بیش‌تر دانشمندان امامی به مبنای وثاقت خبری و نیز بررسی تبعات پذیرش وثاقت مخبر با تکیه بر قراین رجالی و اصولی، دیدگاه وثاقت خبری ترجیح داده شده است. با توجه به سه مبنای سندشناختی، متن‌شناختی و مصدرشناختی به عنوان قراین صحت خبر، تلاش شده تا زمینه مناسب‌تری برای بهره‌برداری از احادیث تفسیری فراهم شود.

در ادامه دکتر احسان ابراهیمی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و نکاتی را درباره آن بیان کرد.

350a1038-2
350a1038-2
350a1018
350a1030
350a1026
350a1019
350a1020
350a1021
350a1042

مطالب مشابه