به اهتمام حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفوری نژاد

کتاب «ارج نامه آیت الله سید احمد مددی» منتشر شد.

تاریخ انتشار:

کتاب «ارج نامه آیت الله سید احمد مددی» به اهتمام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری نژاد عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی و رئیس محترم واحد مشهد، در دو جلد به نگارش درآمده است. این کتاب شامل چهار بخش بوده و سرفصل عناوین مباحث این کتاب عبارت اند از:

 

بخش اول: گفت‌وگوها

 • آیت الله سید احمد مددی موسوی و خاندان ایشان (گفت و گو از محمد غفوری نژاد، رضا مختاری و سید مهدی حسینی دورود)
 • تبار و سیره علمی آیت الله مددی موسوی (در گفت و گو با سید محمدحسن موسوی آبادانی)
 • نظریه غلو سیاسی در گفت و گو با آیت الله مددی موسوی (گفت و گو از محمد غفوری نژاد و محمدتقی سبحانی)
 • دفاع از حدیث شیعه در گفت و گو با آیت‌الله مددی موسوی (گفت و گو از علی اصغر رضوانی)
 • حدیث شیعه و مسلک اعتبارسنجی فهرستی در گفت و گو با آیت الله مددی موسوی (گفت و گو از رابرت گلیو و آنده نیومن)
 • طب سنتی، طب مدرن و طب اسلامی از منظر آیت الله مددی موسوی (گفت و گو از افشین احمدپور)
 • اعتبارسنجی کتاب محور (در گفت و گو با احسان سرخه ای)
 • وثاقت حدیث، متن شناسی واقع گرا و اعتبار عرفی (در گفت و گو با سید محمد عمادی حائری)
 • آیت الله السید احمد المددی و بصمته علی التراث الشیعی ( فی حوار مع الشیخ عبدالله الدشتی)
 • مروری تاریخی بر حجیت خبر واحد بر اساس دیدگاه‌های آیت الله مددی موسوی (در گفت و گو با علی هدایتی)

 

بخش دوم: درآمدی تحلیلی بر برخی دیدگاه های استاد

 • نوشتارهای علمی منسوب به اصحاب امیرالمومنان، امام علی (زهرا اخوان صراف)
 • نگرش منظومه ای، حلقه مفقوده مواجهه با روایات طبی (محمد باعزم)
 • استنباط در پرتو نگرش تاریخی، حلقه گمشده اجتهاد (حمیدرضا تمدن)
 • کتاب مسائل علی بن جعفر (کاظم دلیری)
 • بازخوانی اجازه علامه حلی به بنی زهره (سید محمد طباطبایی یزدی)
 • کاستی های مباحث مرتبط با ارزیابی و فهم احادیث در اصول فقه (محمد سمیعی)
 • مروری انتقادی بر تعریف «اصل» در پژوهش های حدیثی شیعه (سید رضا شیرازی)
 • بررسی اعتبار دو اصل زید زراد و زید نرسی، با نگاهی به دیدگاه آیت الله سید احمد مددی موسوی (سعید طاووسی مسرور)
 • ادبیات قانونی در شریعت (یحیی عبداللهی)
 • در جستجوی کتاب عمار بن موسی ساباطی (مهدی غلامعلی و مجتبی وظیفه دوست)
 • روایات یونس بن عبدالرحمن عن غیر واحد؛ دراسة متنیة (حیدر المسجدی)
 • آشنایی با شیوه حدیثی آیت الله مددی در پرتو مطالعه «حدیث رفع» (کاظم مسعودی کبودان و محمدکاظم رحمان ستایش)
 • فهارس اسلامی؛ گونه ها، شباهت ها و تفاوت ها (محمدباقر ملکیان)
 • الاجازه و الفهرست؛ دراسة المقارنة (السید حسین الموسوی البروجردی)
 • نظام فریضه و سنت (احمد میرزایی و مصطفی قاسمی نیک)

 

بخش سوم: آیت الله مددی موسوی از نگاه منتقدان

 • درنگی در دیدگاهای طبی استاد سید احمد مددی (افشین احمدپور)
 • طریقه فهرستی در ترازوی نقد (حیدر حب‌الله)

 

بخش چهارم: مقالات اهدایی

 • نگرشی پیرامون نقش اهل بیت (علیهم السلام) در پیوند دادن انسان به خداوند (امداد توران)
 • جایگاه دانش اندوزی در پیدایش تمدن اسلامی (مصطفی جعفر طیاری)
 • مبالغت مستعار؛ سخنی در چند و چون تاثیر دین زردشت در فرهنگ و ادب و اندیشه ایران پس از اسلام (جویا جهانبخش)
 • منبعی ناشناخته از منابع الکافی و نکته هایی درباره آن (امین حسین پوری)
 • بررسی روایات فرار از ادای دین (حسین حلبیان)
 • رحلتی مع المخطوطات الرجالیه (احمد علی مجید الحلی النجفی)
 • نظام سازی و ایدئولوژی ها در جهان اسلام (عبدالحسین خسروپناه)
 • درنگی بر اعتبار سنت تقریری و فعلی (سید علی دلبری)
 • برخی منابع کهن امامی؛ دو جستار (ابومخنف ازدی و کتاب مستوردبن علفه، شیخ طوسی و الفهرست ابن ندیم) (محمدکاظم رحمتی)
 • محقق شروان؛ گذری بر شرح حال و آثار محمد بن حسن شروانی (مهدی سلیمانی آشتیانی)
 • پژوهش های حدیثی شهید خویی (علی صدرایی خویی)
 • نمایه کتاب نگاهی به دریا (عبدالحسین طالعی)
 • بررسی نسخه ای بی نظیر به دست خط سید رضی؛ ترجمه و نقد مقاله زابینه اشمیتکه در تحلیل نسخه ای از تلخیص البیان (محمد عافی خراسانی)
 • جایگاه حدیث در تاریخ نگاری هنر دوره اسلامی؛ مروری بر نوشته های مورخان غربی (سید امیر کوشه ای)
 • میرزای قمی و نقد قاعده بسیط الحقیقه و وحدت وجود (حسین لطیفی)
 • ترجمة الملا علی بن المیرزا محمدجان الرشتی الجیلانی و ابنه الملا محمد مهدی (هادی مکارم تربتی)
 • رجال کامل الزیارات؛ تقریر درس آیت الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی (هادی نجفی)
 • محمد بن سنان و مفضل بن عمر جعفی؛ ارزیابی شخصیت و آثار (هادی نصیری و محمدعلی صالحی)

مطالب مشابه