اطلاعیه برگزاری دفاع رساله دکتری "تصوف و عرفان اسلامی"

“راهکارای تربیتی در آموزه های عرفان اسلامی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی(با تاکید…)

تاریخ انتشار:

“راهکارای تربیتی در آموزه های عرفان اسلامی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی(با تاکید بر مسائل جنسی ،مصرف مواد مخدر،عدم پایبندی به ظواهر دینی)

نگارش : سرکار خانم سکینه شورابی

اساتیدراهنما: دکتر مصطفی فرهودی و دکتر علی نقی فقیهی

استاد مشاور: دکتر سیده زهره سیدفاطمی

دانشگاه ادیان و مذاهب: دوشنبه 2 دی 1402 ساعت 13 سالن شهید بهشتی

‼️حضور هر دانشجو در حداقل دو جلسه دفاع الزامی می‌باشد.

 

 

مطالب مشابه